måndag 19 april 2010

MC undantas från miljözoner

Saxat från SMC.

Motorcyklar bör undantas från kommande miljözoner säger Transportstyrelsen i sitt andra förslag i frågan. Det är också vad SMC föreslog i ett tidigare remissvar.
Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över möjligheten att införa miljözoner för olika typer av fordon och motorredskap. SMC:s föreslog i det första svaret till Transportstyrelsen att motorcyklar ska undantas från miljözoner på samma sätt om i övriga Europa. Motorcyklar är ett fordon som kan minska trängsel i storstäderna och bör ses som en del av lösningen, inte som ett problem. SMC:s första svar kan du läsa
här.

Miljözon skylt i Tyskland


Efter samrådsrundan där SMC var en av organisationerna som svarade föreslår Transportstyrelsen att motorcyklar undantas. Orsakerna för detta:
- de har kortare körsträckor per år jämfört med personbilar
- de används mest sommartid då luftföroreningssituationen generellt är bättre
- de ger ifrån sig betydligt mindre mängd slitagepartiklar på grund av låg vikt, två hjul och att de inte används mycket på vintern
- de flesta andra städer i Europa med miljözoner undantar motorcyklar.

SMC skickade idag sitt andra svar till Transportstyrelsen där det framgår att vi är positiva till undantaget från miljözoner. SMC påtalar också att MC bör vara undantagna från lokala dubbdäcksförbud. SMC:s andra svar hittar du här. >
Ride On.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar