lördag 24 april 2010

Kör motorcykel som om du älskar livet!

Kan erkänna att jag inte följer alla punkter som står nedan, men jag borde nog göra det.

Saxat från SMC.

Kör motorcykel som om du älskar livet!

Ett säkert vårtecken är att motorcyklarna kommer ut på vägarna. Antalet motorcyklar har fördubblats under det senaste decenniet. De två senaste åren har antalet dödade motorcyklister sjunkit. Det är en trend som Sveriges MotorCyklister, SMC, vill se en fortsättning på. Därför lämnar SMC de viktigaste råden för att överleva på vägarna, bland annat att sänka farten. Råden har samlats in av motorcyklisterna själva på olika forum.

- Använd heltäckande skyddskläder och godkänd hjälm. Komplettera med ryggskydd.
Skyddskläder i skrikiga färger syns bättre än svarta. Vill du sticka ut, kör med varselväst.
Ta inte för givet att du syns trots detta.
- Sköt om din motorcykel under vintern, byt däck, kolla bromsar och belysning. Kör alltid med minst halvljus!

- Kör aldrig påverkad av alkohol eller droger. Låna inte ut hojen till en full kompis. Det låter som en självklarhet men tyvärr är en femtedel av motorcyklister som dör påverkade.

- Håll avståndet till andra trafikanter och skapa egna utrymmen. Kör mitt i din vägbana, det är tillåtet att ta plats och du syns bättre. Gena aldrig över i motsatt körbana. Ha handlingsberedskap - om något oväntat händer ska du kunna stanna inom siktsträckan.- Utgå från att ingen ser dig och kör utifrån det. Lita inte på någon annan i trafiken än dig själv. Du själv är den viktigaste faktorn för din överlevnad!

- Kör aldrig om i en korsning eller vid en anslutande väg. Bilar kan svänga ut eller göra vänstersväng. De flesta dödsolyckor med andra trafikanter sker i korsningar.

- Hastigheten har en avgörande betydelse och majoriteten av dödsolyckor beror på den
höga farten. Ju snabbare du kör, desto längre blir din reaktions- och bromssträcka.
Anpassa fart och körstil efter vägmiljö, övrig trafik och gällande hastighet. En motorcyklist har inte råd att chansa!- Kör aldrig över din förmåga och fall inte för grupptrycket när du är ute med dina hojkompisar. Det viktigaste är att komma fram, inte att vara först.

- Vägverkets djupstudier av dödade motorcyklister visar att MC-förare har bristande bromsteknik. Nästa gång du ska köpa en motorcykel, välj en med ABS-bromsar! Träna bromsteknik själv eller på kurs i början av säsongen.

-Nästan hälften av dödsolyckorna sker i kurvor visar Vägverkets djupstudier. Gå en kurs och lär dig köra på kurviga vägar på ett effektivt och säkert sätt. En bonus är att det blir roligare att köra motorcykel.

- Visa hänsyn! I trafiken spelar alla i samma lag där ingen vill dödas eller skadas.


Sveriges MotorCyklister
Adress: Forskargatan 3, 781 70 Borlänge
Tel: 0243-669 70, fax: 0243-822 87
E-post: smc@svmc.se, web: http://www.svmc.se/

Ride On.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar